www.kliszepamieci.pl
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego